Cảm biến IFL15-30L-10TP-2130-2

Cảm biến IFL15-30L-10TP-2130-2

Thông số kỹ thuật sensor Schmersal IFL15-30L-10TP-2130-2

Part Number : 101127040
Design M30
Metal enclosure
DC 3-wire
Long design
Max. + 130°C
Weight : 240 g

Cảm biến IFL 4/4-255-20STP 101131693
Cảm biến IFL 50-385-10/01-M20 101173397
Cảm biến IFL 4-250-01P 101097008
Cảm biến IFL 30-384-11N-M20 101215737
Cảm biến IFL 2-12M-10P 101083090
Cảm biến IFL 15-30L-10TP-2130 101127040
Cảm biến IFL 15-333E-11P 4,0M 101206189
Cảm biến IFL 5-18L-10P 101124133
Cảm biến IFL 4-250-10P 101085839
Cảm biến IFL 8-18-10 101141531
Cảm biến IFL 15-30-10T 101141544
Cảm biến IFL 10-30L-11TP 101127007
Cảm biến IFL 5-18-10P 10,0M 101144554
Cảm biến IFL 5-18L-10D 101110224
Cảm biến IFL 8-18-10P 101104249
Cảm biến IFL 8-18L-11P 101139936
Cảm biến IFL 15-335-10A-M20 101212288
Cảm biến IFL 20-333-11P-M20 101173918
Cảm biến IFL 20-400-10/01YG 101056640
Cảm biến IFL 8-180M-10P 5,0M 101093451
Cảm biến IFL 15-30M-10ST1P 101127039
Cảm biến IFL 10-180-01 101092424
Cảm biến IFL 10-180-10 101092423
Cảm biến IFL 20-400-11ZTPG 101060007
Cảm biến IFL 15-333-11YPG-M20 101169258
Cảm biến IFL 4-120M-10P 15,0M 101146963
Cảm biến IFL 15-300L-11TP 101126964
Cảm biến IFL 15-333-10/01-M20 101161734
Cảm biến IFL 10-180L-11P 101126730
Cảm biến IFL 10-30L-10TP 8,0M 101126992
Cảm biến IFL 3B-8M-10P 3,0M 101145072
Cảm biến IFL 5-18L-01N 101124205
Cảm biến IFL 10-30-10STP 101099670
Cảm biến IFL 4-12-10STP 101098921
Cảm biến IFL 5-18L-10STP 101125564
Cảm biến IFL 13-390-10YA (M25) 103001689
Cảm biến IFL 10-30-10T 4,0M 101142512
Cảm biến IFL 4-12-10P 101098659
Cảm biến IFL 5-18-01A 101141569
Cảm biến IFL 5-18-01 101141530
Cảm biến IFL 2-8-10STP 101099669
Cảm biến IFL 15-333-10/01A-M20 101216695
Cảm biến IFL 10-30-01T 101141543
Cảm biến IFL 2-6,5M-10ST2P 101112665
Cảm biến IFL 2-12L-10STN 101114553
Cảm biến IFL 4-12M-10P 101086659
Cảm biến IFL 10-200-01 101097888
Cảm biến IFL 2-12L-01STN 101117696
Cảm biến IFL 5-18M-10STP 101084534
Cảm biến IFL 15-333E-11P 101085063
Cảm biến IFL 4B-12-10 101141562
Cảm biến IFL 15-300-10/01D 101110280
Cảm biến IFL 2-250-10N 101083012

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199