Thứ Hai , Tháng Chín 20 2021

Recent Posts

Công tắc hành trình ZR 235-11Z-m20

Công tắc hành trình ZR 235-11Z-m20 Schmersal BN20-11RZ-M16 TK016-12y-h-ue 2542 – 2e TK016-12y-h-ue-U180 2542 – 2 Schmersal BN20-11RZ-M16 Z4V10H 336-11z-1593-6 AZ/AZM200-B30-RTAG1P1 ZQ 900-22 Công tắc hành trình TZ 064-21Y AZM170-02ZRK Safety switch (Emergence) AZ17-02ZRK Cảm biến an toàn BNS 260-11Z-ST-R Bộ phận truyền động BPS 260-1 SCHMERSAL BN2011RZM16 Công tắc …

Read More »

Công tắc an toàn AZ15ZVRK-M16

Công tắc an toàn AZ15ZVRK-M16 Thông số kỹ thuật công tắc an toàn Schmersal Ordering details đại lý AZ15ZVRK-M16 | nhà phân phối AZ15ZVRK-M16 Product type description AZ 15 ZVRK Article number 101153619 EAN Code 4030661169354 eCl@ss 27-27-26-02 Approval Approval Classification Standards EN ISO 13849-1 B10d Normally-closed contact (NC) 2.000.000 …

Read More »

Công tắc vị trí Schmersal

Công tắc vị trí Schmersal SCHMERSAL AZ1/16/17 SCHMERSAL AZ15-ZVRK-M16 SCHMERSAL AZ15-ZVK-M16 SCHMERSAL AZ15-ZVRK-1476-1 SCHMERSAL AZ15-ZVK-1476-1 SCHMERSAL AZ15-ZO-2036-3 SCHMERSAL AZ16-ZVK-M16 SCHMERSAL AZ16-ZVRK-M16 SCHMERSAL AZ16-02ZVK-M16 SCHMERSAL AZ16-02ZVRK-M16 SCHMERSAL AZ16-03ZVK-M16 SCHMERSAL AZ16-03ZVRK-M16 SCHMERSAL AZ16-12ZVK-M16 SCHMERSAL AZ16-12ZVRK-M16 SCHMERSAL AZ16-ZVRK-M16-1476-1 SCHMERSAL AZ17-11ZRK SCHMERSAL AZ17-11ZK SCHMERSAL AZ17-02ZK SCHMERSAL AZ17-02ZRK SCHMERSAL AZ15/16-B1 SCHMERSAL AZ15/16-B2 SCHMERSAL AZ15/16-B3 SCHMERSAL …

Read More »