Thứ Bảy , Tháng Sáu 10 2023

Tag Archives: Công tắc an toàn

Công tắc an toàn AZ15ZVRK-M16

Công tắc an toàn AZ15ZVRK-M16 Thông số kỹ thuật công tắc an toàn Schmersal Ordering details đại lý AZ15ZVRK-M16 | nhà phân phối AZ15ZVRK-M16 Product type description AZ 15 ZVRK Article number 101153619 EAN Code 4030661169354 eCl@ss 27-27-26-02 Approval Approval Classification Standards EN ISO 13849-1 B10d Normally-closed contact (NC) 2.000.000 …

Read More »

Công tắc an toàn ZS73S10/1SVD

Công tắc an toàn ZS73S10/1SVD ZS73S10/1SVD Công Tắc An Toàn BPS 33 Công Tắc An Toàn BNS33 -11Z-ST Schmersal SE-400C Cảm biến BNS 36-02Z-ST-R Công tắc hành trình T4VH-335-12Z-RMS Công tắc hành trình Z4VH336-11Z Công tắc hành trình BN 20-11rz-M16 Công tắc hành trình TD 422-01Y-190/2512 Công tắc hành trình …

Read More »

Công tắc MD441-11Y-T-2512

Công tắc hành trình MD441-11Y-T-2512 Công tắc an toàn AZ 16 ZVK-M16 Công tắc AZ 16 zvk-M16 nhà phân phối AZ 16 zvk-M16 đại lý AZ 16 zvk-M16 Công tắc AZ 16 zvrk-M16 nhà phân phối AZ 16 zvrk-M16 đại lý AZ 16 zvrk-M16 Công tắc AZ 16-12zvrk nhà phân …

Read More »