Thứ Sáu , Tháng Tư 3 2020

Recent Posts

Schmersal AZ17-02ZRK

Schmersal AZ17-02ZRK Thông số kỹ thuật bộ truyền động an toàn Schmersal AZ17-02ZRK: đại lý AZ17-02ZRK Schmersal AZ 17-02ZK Schmersal AZ 17-02ZK-ST Schmersal AZ 17-02ZRK Schmersal AZ 17-02ZRK-2243-1-5,0M Schmersal AZ 17-02ZRK-2243-1-6,0M Schmersal AZ 17-02ZRK-2243-5,0M Schmersal AZ 17-02ZRK-2243-6,0M Schmersal AZ 17-02ZRK-ST Schmersal AZ 17-11ZK Schmersal AZ 17-11ZK-ST Schmersal AZ 17-11ZRK Schmersal …

Read More »

Khóa điện từ AZM170-02ZRK-24VAC/DC

Khóa điện từ AZM170-02ZRK-24VAC/DC Thông số kỹ thuật Schmersal AZM170-02ZRK-24VAC/DC: Ordering details  Đại lý AZM170-02ZRK-24VAC/DC Product type description AZM 170-02ZRK 24 VAC/DC – Ordering suffix Article number 101140795 EAN code 4030661119830 eCl@ss 27-27-26-03 Approval Approval BG USA/CAN CCC Classification Standards EN ISO 13849-1 B10d Opener (NC) 2.000.000 Mission time 20 …

Read More »