Sản phẩm

Tin tức

Công tắc hành trình Z4V7h 335-11z-rva-2272/2654

Công tắc hành trình Z4V7h 335-11z-rva-2272/2654 Công tắc hành trình T4V7H335-02Z-M20 Công tắc hành trình [...]

Schmersal AZM 161SK-12/12I-024-B1

Schmersal AZM 161SK-12/12I-024-B1 Schmersal AZM 161CC-12/03RI-024-B1 Schmersal AZM 161SK-12/12I-024-B1 Schmersal AZM 161SK-12/12RI-024-B1 Schmersal AZM 161SK-12/12RIA-024-B1 [...]

Công tắc TR 236-02z

Công tắc TR 236-02z Công tắc TR 236-11z Công tắc TR 236-20z Công tắc TR [...]

Công tắc hành trình Z4V.336-1lz-1593-4

Công tắc hành trình Z4V.336-1lz- 1593-4 Công tắc hành trình Z4V.336-11z-1593-4 Ui= 500v; Uimp= 6kV; [...]