Thứ Sáu , Tháng Sáu 2 2023

Tag Archives: Công tắc hành trình

Công tắc hành trình MK441-11Y-RMS

Công tắc hành trình MK441-11Y-RMS Thông số kỹ thuật hạn vị hành trình Schmersal MK441-11Y-RMS Product type description Công tắc hành trình MK 441-11Y Article number 101058945 EAN Code 4030661034287 đại lý MK441-11Y-RMS | công tắc hành trình schmersal Global Properties Permanent light 441 Rollenhebel K Standards EN 60947-5-1 Compliance …

Read More »

Công tắc hành trình ZR 235-11Z-m20

Công tắc hành trình ZR 235-11Z-m20 Schmersal BN20-11RZ-M16 TK016-12y-h-ue 2542 – 2e TK016-12y-h-ue-U180 2542 – 2 Schmersal BN20-11RZ-M16 Z4V10H 336-11z-1593-6 AZ/AZM200-B30-RTAG1P1 ZQ 900-22 Công tắc hành trình TZ 064-21Y AZM170-02ZRK Safety switch (Emergence) AZ17-02ZRK Cảm biến an toàn BNS 260-11Z-ST-R Bộ phận truyền động BPS 260-1 SCHMERSAL BN2011RZM16 Công tắc …

Read More »

Công tắc hành trình T1R 236-02Z-M20

Công tắc hành trình T1R 236-02Z-M20 đại lý T1R 236-02Z-M20 | schmersal T1R 236-02Z-M20 | nhà phân phối T1R 236-02Z-M20 Công tắc hành trình T1R 236-02Z-U180 Công tắc hành trình T1R 236-02z Công tắc hành trình T1R 236-11Z-U180 Công tắc hành trình T1R 236-11ZUE Công tắc hành trình T1R 236-11z …

Read More »