Cảm biến SLG 210-E/R0500-02-12

Cảm biến SLG 210-E/R0500-02-12

Product type description Protection field height Range of the protection field Beam number
SLG 210-E/R0500-02-12 510 mm 0 – 6000 mm 2 piece
SLG 210-E/R0500-02-12-H 510 mm 1000 – 16000 mm 2 piece
SLG 210-E/R0800-03-12 810 mm 0 – 6000 mm 3 piece
SLG 210-E/R0800-03-12-H 810 mm 1000 – 16000 mm 3 piece
SLG 210-E/R0900-04-12 910 mm 0 – 6000 mm 4 piece
SLG 210-E/R0900-04-12-H 910 mm 1000 – 16000 mm 4 piece
SLG 210-E/R0500-02-RF 510 mm 0 – 18000 mm 2 piece
SLG 210-E/R0800-03-RF 810 mm 0 – 18000 mm 3 piece
SLG 210-E/R0900-04-RF 510 mm 0 – 18000 mm 4 piece
SLG 210-E/R0500-02-RFM 510 mm 0 – 18000 mm 2 piece
SLG 210-E/R0800-03-RFM 810 mm 0 – 18000 mm 3 piece
SLG 210-E/R0500-02-RFS 510 mm 0 – 18000 mm 2 piece
SLG 210-E/R0800-03-RFS 810 mm 0 – 18000 mm 3 piece
510 mm 0 – 8000 mm 2 piece
810 mm 0 – 8000 mm 3 piece
SLG 210-E/R0900-04-RFLC 910 mm 0 – 8000 mm 4 piece

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199