Công tắc vị trí T2A-471-02/02Y-RMS

Công tắc vị trí T2A-471-02/02Y-RMS

schmersal T2A-471-02/02Y-RMS

Thông số kỹ thuật:

T2A 471-02/02Y each time 75° right-hand side and left-hand side rotation 2 piece left / 2 piece right
T2A 471-20/20Y each time 75° right-hand side and left-hand side rotation 2 piece left / 2 piece right
T2A 471-03/03Y each time 75° right-hand side and left-hand side rotation 3 piece left / 3 piece right 0 piece
T2A 471-12/12Y each time 75° right-hand side and left-hand side rotation 2 piece left / 2 piece right 1 piece left / 1 piece right
T2A 471-21/21Y each time 75° right-hand side and left-hand side rotation 1 piece left / 1 piece right 2 piece left / 2 piece right
T2A 471-30/30Y each time 75° right-hand side and left-hand side rotation 0 piece 3 piece left / 3 piece right
M2A 471-02/02Y each time 60° right-hand side and left-hand side rotation 2 piece left / 2 piece right 0 piece
M2A 471-20/20Y each time 60° right-hand side and left-hand side rotation 0 piece 2 piece left / 2 piece right
M2A 471-03/03Y each time 60° right-hand side and left-hand side rotation 3 piece left / 3 piece right 0 piece
M2A 471-12/12Y each time 60° right-hand side and left-hand side rotation 2 piece left / 2 piece right 1 piece left / 1 piece right
M2A 471-21/21Y each time 60° right-hand side and left-hand side rotation 1 piece left / 1 piece right 2 piece left / 2 piece right
M2A 471-12Y always 65° right-hand side rotation 2 piece 1 piece
M2A 471-21Y always 65° right-hand side rotation 1 piece 2 piece
M2A 471-22Y always 65° right-hand side rotation 2 piece 2 piece
M2A 471-33Y always 65° right-hand side rotation 3 piece 3 piece

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199